Przedsiębiorstwo Kompleksowej Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Firma zajmuje się kompletacją dostaw, obsługą inwestycji związanych z budową:

- sieci wodociągowych
- sieci kanalizacyjnych
- sieci gazowych
- obiektów przemysłowych

Oferta:

SYSTEMY WODOCIĄGOWE
 • rury PVC-U; PE; żeliwo sferoidalne; żywice poliestrowe
 • armatura żeliwna; tworzywowa
 • kształtki wodociągowe
 • pompy i hydrofory
SYSTEMY KANALIZACYJNE
 • rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej z PVC-U; PP; żywic poliestrowych
 • rury i kształtki kanalalizacji zewnętrznej kamionkowej
 • system studni kanalizacyjnych z PVC-U; PP
 • system studni kanalizacyjnych betonowych
 • rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej z PP
 • włazy i wpusty żeliwne; żeliwno-betonowe drogowe
SYSTEMY DRENARSKIE
 • rury i kształtki z PVC-U
 • rury i kształtki z PP
SYSTEMY ODWODNIENIOWE
 • odwodnienia liniowe
 • wpusty i studzienki
SYSTEMY GAZOWE
 • rury z PE
 • kształtki elektrooporowe i doczołowe

SEPARATORY I OCZYSZCZALNIE
 • separatory substancji ropopochodnych
 • separatory tłuszczów; skrobi
 • przepompownie ścieków
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • szamba i zbiorniki bezodpływowe
POZOSTAŁE
 • kształtki i zawory ocynkowane
 • złącza zaciskowe i obejmy naprawcze
 • wodomierze; konsole wodomierzowe
 • studzienki wodomierzowe
copyright (c) EkoWodrol