Oferta

Sieci zewnętrzne

 • Rury
 • Kształtki
 • Studnie
 • Przepompownie ścieków

Żeliwo drogowe

 • Włazy
 • Wpusty
 • Teleskopy
 • Skrzynki

Armatura wod/kan/gaz

 • Przyłączeniowa
 • Regulacyjna
 • Wodociągowa
 • Naprawcza
 • Kształtki żeliwne

Zagospodarowanie wód

 • Odwodnienia
 • Systemy rozsączające
 • Drenaż
 • Separatory
 • Zbiorniki
 • Geowłóknina
 • Studnie wodomierzowe
 • Pompy
 • Oczyszczalnie
 • Regulatory przepływu

Polskie Składy Armatury

Jesteśmy udziałowcem Grupy PSA

  grupa-psa.pl

Nasi dostawcy